NKPG CITY redo för nästa fas!

Den 1 september tillträder David Nilsson rollen som VD för samverkansbolaget NKPG City. NKPG City i Samverkan AB startades som en följd av det BID-projekt för utveckling av Norrköpings stadskärna som genomfördes 2019–2021. Nu är grundstrukturen och det initiala uppstartsarbetet på plats och bolaget går in nästa fas – i samband med det tillsätts även ny VD.

David Nilsson har de senaste 4 åren arbetat som VD för Linköping Citysamverkan där han framgångsrikt har drivit arbetet med att utveckla Linköpings stadskärna till en attraktivare plats för invånare och besökare. Samverkansformen i Linköping, där en bred förankring och tillit mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv är en framgångsfaktor, har resulterat i utnämningen Årets stadskärna hela tre gånger. Läs mer här!